Công trình

Hiển thị một kết quả duy nhất

Bài trí gian thờ gia tiên, thiết kế kiến trúc và thi công công trình phòng thờ tư gia, nhà thờ từ đường dòng họ, cổng làng, đình chùa miếu mạo khắp cả nước.

Cơ sở đồ thờ tượng Phật Chí Trung:

  • Chế tác tô lí – Làm mới – Tu bổ – Thiết kế mọi công trình, sản phẩm đồ tâm linh – Đồ thờ tượng pháp.
  • Tốt gỗ tốt cả nước sơn,đặt chữ Tâm chữ Tín lên hàng đầu để tạo ra những sản phẩm thách thức với thời gian.

Liên hệ 0961 686 978 để được tư vấn về đồ thờ tâm linh – Đồ thờ tượng pháp. A Di Đà Phật.

Công trình

Gian thờ gỗ gụ

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Call Now Button