Sự tích Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

Tên đầy đủ là Đệ Nhất Thượng Thiên Hoàng Thái Tử Vương Quan; dân gian gọi là Đức Thánh Cả, là Tôn quan đệ nhất, được vua phong danh hiệu “Tham nghị triều chính Vương Quan”.

Quan Lớn Đệ Nhất Vốn là con trai cả của đức vua cha Bát Hải Động Đình, được gọi là ông Lớn, cai quản Thượng Thiên. Tương truyền, ông là Tôn quan đại thần trên Đế Đình Thiên Cung, được sắc phong ngôi Thượng Thiên Nhất Phẩm Công Hầu, cai quản tam giới đình thần văn võ. Nhưng ông không giáng trần.

Quan Lớn Đệ Nhất trực tiếp hầu cận bên phải đền vua cha Bát Hải Động Đình, thay quyền và đại diện cõi nhân gian, thừa hành Tam giới, tâu đối tội phúc nhân danh cõi Thượng Thiên (trên trời).

Quan Đệ Nhất ít khi về ngự đồng, chỉ những dịp có đại sự như: mở phủ, tạ phủ, hầu xông đền xông điện thì quan mới về ngự đồng. Khi ngự đồng, ông mặc áo đỏ thêu rồng, hổ phù.
Trước đây, Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên không có đền và ngày tiệc chính, nhưng ở trong bất cứ đền nào cũng có tượng ông, ngồi giữa trong Năm tòa Ông Lớn, mặc áo bào đỏ, đội mũ cánh chuồn. Hiện nay, đền thờ Quan Lớn Đệ Nhất mới được xây dựng và hoàn thành, nằm ở quần thể di tích đền Đức Vua Cha Bát Hải Đồng Bằng, cách đền Đồng Bằng khoảng 500m, thuộc xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Khi ông ngự đồng văn thường hát:

“Hương một chiện chín lần soi thấu
Dãi lòng trần khải tấu linh thông
Thỉnh mời Đệ Nhất Tôn Ông
Lai lâm trắc giáng điện trung oai hùng”

Hay cũng có hát rằng:

“Anh linh lục trí thần thông
Quyền cai tam giới uy phong phép màu
Thượng Thiên xa giá lên chầu
Khâm ban sắc chỉ Công Hầu ra uy”

Đồ thờ Sơn Đồng – cơ sở Chí Trung làm tượng Quan Lớn Đệ Nhất đẹp với giá tốt. Quý khách cần mua liên hệ 0961 686 978. Xin cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button