Tứ Phủ Công Đồng Là Gì? Hệ Thống Tứ Phủ Vạn Linh

Bạn đang muốn tìm hiểu những điều cơ bản nhất về tín ngưỡng thờ Mẫu tại Việt Nam? Nhưng lại chưa biết Tứ Phủ Công Đồng là gì? Vậy thì hãy đọc ngay bài viết sau để biết thêm chi tiết nhé.

Tứ Phủ Công Đồng Là Gì?

Tứ Phủ Công Đồng (四府公同) hay Tứ Phủ Vạn Linh (四府萬靈) là một khái niệm có quan hệ mật thiết với tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam. Đây là một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân của các miền trời, đất, sông nước, núi rừng.

Tứ Phủ Công Đồng Là Gì? Hệ Thống Tứ Phủ Vạn Linh

Tứ phủ bao gồm bốn miền, mỗi miền được cai quản bởi một vị Mẫu:

 1. Thiên Phủ (miền trời): Đứng đầu là Mẫu Đệ Nhất (Mẫu Thượng Thiên), quản lý bầu trời và có quyền năng điều khiển thời tiết.
 2. Nhạc Phủ (miền rừng núi): Mẫu Đệ Nhị (Mẫu Thượng Ngàn) trị vì miền rừng núi, ban phát của cải và bảo vệ muông thú.
 3. Thủy Phủ (miền sông nước): Mẫu Đệ Tam (Mẫu Thoải) cai quản các vùng sông nước, hỗ trợ ngư nghiệp và nông nghiệp.
 4. Địa Phủ (miền đất): Mẫu Địa cai quản vùng đất đai, bảo vệ cõi trần gian.

Hệ Thống Tứ Phủ Vạn Linh

Dưới đây là tổng hợp hệ thống thần linh trong Tứ Phủ:

Tứ Phủ Thần Vương

 • Vua Cha Thiên Phủ: Thiên Phủ Chí Tôn Hạo Thiên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thượng Đế
 • Vua Cha Nhạc Phủ: Nhạc Phủ Chí Tôn Đông Nhạc Thiên Tề Đại Sinh Nhân Thánh Đế Quân hoặc Tản Viên Sơn Thánh
 • Vua Cha Thoải Phủ: Thủy Phủ Chí Tôn Phù Tang Cam Lâm Đại Đế hoặc Bát Hải Động Đình
 • Vua Cha Địa Phủ: Địa Phủ Chí Tôn Bắc Âm Phong Đô Huyền Thiên Đại Thế Quan Thánh

Thánh Mẫu

 • Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên
 • Mẫu Thượng Ngàn
 • Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ
 • Mẫu Địa

Ngũ Vị Tôn Quan (Hàng Quan Lớn)

 • Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên
 • Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn Giám Sát
 • Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ
 • Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai
 • Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh

Lục Phủ Tôn Ông

 • Quan Lớn Đệ Lục
 • Quan Lớn Đệ Thất Đào Tiên
 • Quan Lớn Đệ Bát Đồng Bằng Sông Diêm
 • Quan Lớn Đệ Cửu
 • Quan Lớn Đệ Thập Triệu Tường

Tứ Phủ Chầu Bà (Hàng Chầu Bà)

 • Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên (Quế Hoa Công Chúa)
 • Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Đông Quang Công Chúa)
 • Chầu Đệ Tam Thoải Phủ
 • Chầu Đệ Tứ Khâm Sai (Chiêu Dung Công Chúa)
 • Chầu Năm Suối Lân (Suối Lân Công Chúa)
 • Chầu Lục Cung Nương (Lục Cung Công Chúa)
 • Chầu Bảy Kim Giao (Mỏ Bạch Công Chúa)
 • Chầu Bát Nàn (Chầu Bát Đông Cuông, Chầu Bát Mỏ Ba)
 • Chầu Chín Cửu Tỉnh (Quỳnh Hoa Công Chúa)
 • Chầu Mười Đồng Mỏ (Mỏ Ba Công Chúa)
 • Chầu Bé Bắc Lệ (Bắc Lệ Công Chúa)
 • Chầu Bản Đền, Bản Cảnh

Tứ Phủ Thánh Hoàng (Hàng Ông Hoàng)

 • Ông Hoàng Cả
 • Ông Hoàng Đôi Thượng Ngàn
 • Ông Hoàng Bơ Thoải Phủ
 • Ông Hoàng Tư Địa Phủ
 • Ông Hoàng Năm Mán Tộc
 • Ông Hoàng Sáu Thanh Hà
 • Ông Hoàng Bảy Bảo Hà
 • Ông Hoàng Bát Nùng
 • Ông Hoàng Chín Cờn Môn
 • Ông Hoàng Mười Nghệ An
 • Ông Hoàng Báo Đông Cuông
 • Ông Hoàng Bắc Quốc
 • Ông Chín Thượng Ngàn

Tứ Phủ Thánh Cô (Hàng Cô)

 • Cô Cả Thượng Thiên
 • Cô Đôi Thượng Ngàn
 • Cô Bơ Thoải Cung (Cô Bơ Hàn Sơn, Cô Bơ Bông)
 • Cô Tư Địa Phủ (Cô Tư Tứ Tổng Tây Hồ)
 • Cô Năm Suối Lân
 • Cô Sáu Sơn Trang
 • Cô Bảy Kim Giao (Cô Bảy Mỏ Bạch, Cô Bảy Tân La)
 • Cô Tám Đồi Chè
 • Cô Chín Cửu Tỉnh (Cô Chín Sòng Sơn, Cô Chín Giếng)
 • Cô Mười Đồng Mỏ (Cô Mười Mỏ Ba)
 • Cô Bé Thượng Ngàn
 • Cô Bé Thủy Cung

Thập Nhị Bộ Tiên Nàng

12 Thánh Cô Sơn Trang ít khi ngự đồng nhưng vẫn được nhắc tới trong các khoa cúng:

 • Cô Cả Núi Dùm
 • Cô Đôi
 • Cô Ba Tam Kỳ
 • Cô Tư
 • Cô Năm Suối Lân
 • Cô Sáu Đồi Ngang
 • Cô Bảy Tân An
 • Cô Tám Đồi Chè
 • Cô Chín Giếng
 • Cô Mười Đồng Mỏ
 • Cô Mười Một Đồng Nhân
 • Cô Mười Hai Bắc Lệ

Tứ Phủ Thánh Cậu (Hàng Cậu)

 • Cậu Hoàng Cả (Cậu Quận Phủ Dầy)
 • Cậu Hoàng Đôi (Cậu Quận Đồi Ngang)
 • Cậu Hoàng Bơ Thoải Phủ
 • Cậu Hoàng Tư Địa Phủ
 • Cậu Bé Bản Đền
 • Cậu Bé Lệch Gần Đền Trần

Hàng Quan Ngũ Hổ, Ông Lốt

Ngũ Hổ:

 • Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Thanh Hổ Thần Quan (màu xanh – mộc khu)
 • Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Xích Hổ Thần Quan (màu đỏ – hỏa khu)
 • Trung ương Mậu Kỷ Thổ Đức Hoàng Hổ Thần Quan (màu vàng – địa khu)
 • Tây Phương Canh Tân Kim Đức Bạch Hổ Thần Quan (màu trắng – kim khu)
 • Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Hắc Hổ Thần Quan (màu đen – thủy khu)

Ông Lốt:

 • Thanh Xà Đại Tướng Quân
 • Bạch Xà Đại Tướng Quân

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có những hiểu biết cơ bản để trả lời cho câu hỏi Tứ Phủ Công Đồng là gì. Để tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan cũng như các kiến thức bổ ích khác, mời bạn tiếp tục theo dõi các bài viết tại website Dothosondong86.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button