Tứ Phủ Thần Vương: Vị Thần Linh Quyền Năng Của Vũ Trụ

Tứ Phủ Thần Vương là những vị thần đứng đầu bốn miền: Trời – Đất – Núi – Nước trong vũ trụ, có quyền năng tối linh, ra lệnh cho các vị thần khác.

Tứ Phủ Thần Vương: Vị Thần Linh Quyền Năng Của Vũ Trụ

Các ngài có đền thờ riêng và được người dân kính trọng, tôn sùng qua nhiều thế hệ.

Vua Cha Thiên Phủ

Thiên Phủ Chí Tôn Hạo Thiên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị thần đứng đầu miền Trời. Ngài không chỉ là vua cha của Thiên Phủ mà còn là Ngọc Hoàng Thượng Đế, vị thần cao quý nhất trong các vị thần, cai quản cả bầu trời và toàn bộ vũ trụ.

Vua Cha Nhạc Phủ

Vua Cha Nhạc Phủ có thể là một trong hai vị thần sau:

  1. Nhạc Phủ Chí Tôn Đông Nhạc Thiên Tề Đại Sinh Nhân Thánh Đế Quân: Đây là quan điểm theo khoa cúng, coi Ngài là vị thần có quyền lực tối cao của Nhạc Phủ.
  2. Tản Viên Sơn Thánh: Theo một số quan điểm khác, Tản Viên Sơn Thánh được xem là Vua Cha Nhạc Phủ, là vị thần cai quản núi non.

Vua Cha Thoải Phủ

Vua Cha Thoải Phủ cũng có hai quan điểm khác nhau về danh tính của Ngài:

  1. Thủy Phủ Chí Tôn Phù Tang Cam Lâm Đại Đế: Theo khoa cúng, đây là vị thần có quyền năng tối cao trong Thoải Phủ, cai quản vùng nước.
  2. Bát Hải Động Đình: Một quan điểm khác cho rằng Bát Hải Động Đình là Vua Cha Thoải Phủ, là vị thần của biển cả và sông nước.

Vua Cha Địa Phủ

Địa Phủ Chí Tôn Bắc Âm Phong Đô Huyền Thiên Đại Thế Quan Thánh là vị thần đứng đầu miền Đất, theo quan điểm khoa cúng. Ngài cai quản âm phủ, giữ cân bằng cho thế giới dưới lòng đất.

Kết Luận

Tứ Phủ Thần Vương, với bốn vị vua cha đại diện cho Trời, Đất, Núi, Nước, là những vị thần có quyền năng tối linh trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Các ngài không chỉ bảo vệ và cai quản các miền mà còn ra lệnh cho các vị thần khác, mang lại sự bình an và phồn thịnh cho nhân gian.

Sự tôn kính và lòng tin tưởng vào Tứ Phủ Thần Vương thể hiện qua các đền thờ và nghi lễ cúng bái, là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button