Lục Phủ Tôn Ông trong Tín Ngưỡng Thờ Mẫu

Trong tín ngưỡng thờ Mẫu, sau hàng Ngũ Vị Tôn Quan, người ta thường thỉnh mời Lục Phủ Tôn Ông hay còn gọi là hội đồng Thống Phủ Tôn Quan.

Vậy Lục Phủ Tôn Ông là ai? Thân thế và quyền phép của các ngài như thế nào? Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về các vị quan lớn trong Lục Phủ Tôn Ông.

Lục Phủ Tôn Ông là gì?

Lục Phủ Tôn Ông, hay Lục Phủ Tôn Quan, là các vị quan lớn xếp sau Ngũ Vị Tôn Quan. Nếu như Ngũ Vị Tôn Quan là các vị thống quản trực tiếp các miền Thiên, Địa, Thủy, Nhạc, thì các quan trong Lục Phủ Tôn Ông làm nhiệm vụ giúp việc cho Tứ Phủ Vua Cha chứ không quản lý trực tiếp. Các Quan lớn trong Lục Phủ Tôn Ông thường không hay ra ngự đồng.

Lục Phủ Tôn Ông trong Tín Ngưỡng Thờ Mẫu

Lục Phủ Tôn Ông gồm những ai?

Lục Phủ Tôn Ông bao gồm các quan lớn sau:

Quan Lớn Đệ Lục

Quan Đệ Lục là vị quan thứ sáu trong số mười dinh quan lớn đã có công vùng Vua Cha Bát Hải Động Đình đánh giặc ngoại xâm, phụ trách công việc cho vua Địa phủ. Các tài liệu về di tích và thần tích về đức ngài hiện nay không còn nữa do chiến tranh tàn phá.

Quan Điều Thất

Ngài còn gọi là Quan Điều Thất Đào Tiên, là thủ phủ đền Đồng Bằng, con trai thứ bảy của Đức Vua Cha Bát Hải. Ngài là vị văn quan được giao nhiệm vụ biên sổ, coi giữ kho tàng ở Thủy cung, trông coi nội điện của Vua Cha. Khi xưa, ngài theo đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Vĩnh Công Đại Vương phù giúp Hùng Vương đánh giặc, khi hoàn thành nhiệm vụ ngài liền hóa ngay. Quan Điều Thất không giáng trần nhưng vẫn thường hiển linh phù giúp dân nước, nên nhân dân lập đền thờ và các triều đại có sắc phong. Ngài ngự đồng mặc áo đai mạng đỏ, tấu hương khai quang và phất cờ.

Quan Lớn Đệ Bát

Quan Lớn Đệ Bát Đồng Bằng Sông Diêm là con Vua Cha Bát Hải Động Đình, thường cưỡi lốt tam đầu cửu vĩ dạo chơi non bể, quyền phép anh linh cai quản muôn vạn thủy binh, hô mưa gọi gió, phù hộ chúng sinh.

Quan Triệu Tường

Quan Triệu Tường chính là Nguyễn Hoàng, tức Chúa Tiên Nguyễn Thái Tổ, vị chúa đầu tiên của triều nhà Nguyễn. Cha ông là đại thần Nguyễn Kim của nhà Hậu Lê, Trịnh Kiểm tức là anh rể của ông. Về sau, Trịnh Kiểm phản bội giết Nguyễn Kim và Nguyễn Uông. Nguyễn Hoàng bỏ vào phía Nam trấn thủ Thuận Hóa. Ông dẫn binh về Thuận Hóa, từ đó Nam Bắc phân tranh, Chúa Nguyễn và Chúa Trịnh mỗi người một cõi. Ở vương triều của ông, dân chúng ấm no thịnh trị, bờ cõi mở rộng về phía Nam và lập ra vùng Nam Bộ Việt Nam ngày nay. Quan Triệu Tường ngự đồng mặc áo đai mạng màu vàng, tấu hương, khai quang rồi múa cờ.

Quan Bắc Quốc

Tương truyền ngài là người Trung Hoa, họ Tống, sinh vào thời cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Khi người Mãn ở phía Bắc chiếm đất Trung Nguyên, lật đổ Đại Minh lập ra nhà Mãn Thanh, họ đàn áp và bắt người Hán phải theo phong tục của mình. Nhiều người Hán không chịu nổi cảnh bị đàn áp, đã di dân sang các nước khác. Họ Tống định cư ở Lào Cai, tại đây ông giúp đỡ dân chúng mở mang mua bán, dạy cách trồng trọt thêm các loại hoa màu. Khi thác, ông thường hiển linh phù hộ nhân dân an cư lạc nghiệp. Ông ngự đồng mặc áo Trường Bào Trung Hoa và buộc tóc đời Nhà Thanh, múa quạt, ngâm thơ và uống trà, lại nói tiếng Quảng Đông. Ở nhiều nơi khác, ông được xếp thuộc hàng Quan Hoàng, danh xưng là Ông Hoàng Bơ Bắc Quốc đứng hàng thứ ba hoặc Ông Hoàng Bát Quốc đứng hàng thứ tám trong Thập Vị Quan Hoàng.

Kết luận

Lục Phủ Tôn Ông là một phần quan trọng trong tín ngưỡng thờ Mẫu, với các vị quan lớn có lịch sử và vai trò riêng biệt. Họ không chỉ giúp việc cho Tứ Phủ Vua Cha mà còn hiển linh giúp dân chúng trong cuộc sống. Hiểu rõ về Lục Phủ Tôn Ông giúp chúng ta càng thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa tâm linh truyền thống của dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button