Chọn ngày tốt trong dân gian

Việc chọn ngày tốt là tâm lý thể hiện sự hy vọng, mong đợi vào thành công và thuận lợi. Vì vậy có thể nói rằng mọi người đều mong muốn lựa chọn ngày tốt.

Hàng nghìn năm nay, con người vẫn quan sát suy đoán, tìm tòi trong thực tiễn, và đã xuất hiện rất nhiều các phương pháp và lý thuyết về lựa chọn ngày tốt trong các thời kỳ lịch sử khác nhau. Như ở thời Tây Hán đã có lựa chọn ngày tốt, phúc ứng, vọng khí, xem tướng số… và sau đó lần lượt xuất hiện các phương pháp và lý luận về ngũ hành âm dương, bát tự ngày sinh xem tướng tay…Các phương pháp và lý luận này về nội dung có thể có những điều sai sót, hoang đường về hình thức cũng có những điểm khác nhau khá lớn, nhưng điểm chung của nó là sự hi vọng và theo đuổi thuận lợi và thành công. Tác dụng của tiềm ẩn của lịch sử đã khiến cho các phương pháp và lý luận này trở thành một hiện tượng văn hóa. (Để thuận tiện cho việc thuật lại nên gọi nó là hiện tượng văn hóa theo ngày tốt).

….còn nữa

Đọc sách Chọn ngày tốt trong dân gian – Bách khoa theo kinh nghiệm dân gian

Biên soạn Tăng Cường Ngô – Hồ Lê Minh – Nhà xuất bản văn hóa thông tin

*Link tải về sách Chọn ngày tốt trong dân gian:

https://drive.google.com/file/d/1ykcZ6brYsDu4nnxGa_35oAqOtg2ok-PU/view

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button