Chùa Dâu – Luy Lâu, Bắc Ninh

Chùa Dâu còn có tên gọi khác là Diên Ứng, Pháp Vân, hay Cổ Châu, tọa ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 30 km.

Chùa Dâu - Luy Lâu, Bắc Ninh
Chùa Dâu – Luy Lâu

Là ngôi chùa có lịch sử hình thành sớm nhất Việt Nam và là một danh lam bậc nhất của xứ kinh Bắc xưa nay.

Lịch sử chùa Dâu

Chùa Dâu – Luy Lâu thuộc huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh, xưa đây là thủ phủ của Giao Châu. Từ thế kỷ III, Sĩ Nhiếp đã có công khai hóa Giao Châu. Sau đại sư Khâu Đà La là người Ân Độ đến tu hành ở Luy Lâu gần nửa thế kỷ, đã để lại sự thành đạt quan trọng cho Phật giáo Việt Nam. Tiếp theo Khâu Đà La còn có các vị cao tăng như Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, Tì-ni-đa- lưu-chi từ Ấn Độ truyền giáo vào trung tâm Luy Lâu. Khiến Phật giáo Việt Nam được tiếp đón Phật pháp từ cội nguồn Thiên Trúc.

Song điều lý thú hơn là từ trung tâm Phật giáo Luy Lâu lại khơi nguồn về Tứ Pháp Vương Phật: Vân, Vũ, Lôi, Điện (mây, mưa, sấm, chớp). Mà chùa Dâu (Thiền định tự), sau đổi (Diên ứng tự) thờ Phật Pháp Vân (bụt mây). Chùa Đậu (Thành Đạo Tự) thờ Phật Pháp Vũ (bụt mưa). Chùa Tướng (Phi tướng tự) thò Phật Pháp Lôi, (bụt sấm). Chùa Đàn (Trí Quả tự) thờ Phật Pháp Điện, (bụt chớp). Truyền thuyết cho rằng các pho tượng Phật Pháp Vân, Vũ, Lôi, Điện ở đây do Sĩ Vương cho tạc từ thân cây gỗ dung thực, gấn với sự tích Phật Mẫu Man Nương và từ những ấn tượng trên nên ngày 8 tháng 4 là ngày Man Nương sinh hạ một bọc, rồi bỏ vào gốc cây, sau hóa thạch thành “Thạch Quang Phật”, lại trùng hợp với ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca (theo cách trích cũ) nên mọi người náo nức kéo về Luy Lâu mở hội lớn, rước đức Phật Thích Ca, rước Phật mẫu và Tứ Pháp. Trong hội có lệ tắm Phật, cầu phúc và các diễn trình lễ hội văn hóa khác.

Dù ai đi đâu, ờ đâu

Tháng tư ngày tám Hội Dâu thì về.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button