Ebook 5000 hoành phi câu đối Hán Nôm pdf

Cuốn sách 5000 hoành phi câu đối Hán Nôm của NXB Văn hóa thông tin năm 2005. Cuốn sách là phiên bản tiếp theo của cuốn 3000 hoành phi câu đối Hán Nôm.

Ebook 5000 hoành phi câu đối Hán Nôm pdf

Trong cuốn sách này có chứa 350 bức viết hoành phi bằng chữ Hán và hơn 4000 câu đối chữ Hán.

Lời tựa:

Về hoành phi, chúng tôi chưa gặp ở sách nào có hoành phi bằng chữ Nôm, vì vậy chọn 350 bức viết bằng chữ Hán; việc chép lại, phiên âm, không phải là việc khó; nhưng dịch hoành phi thì rất khó, chúng tôi cố gắng dịch ý, mục đích là giúp bà con biết được nghĩa của bức hoành ấy.

Về câu đốì chữ Hán, chúng tôi chọn hơn 4000 câu, ở mỗi câu có phần chữ Hán, phần phiên âm và phần dịch nghĩa. Ở phần chép chữ Hán, trừ trường hợp đặc biệt phải hiệu chỉnh, nói chung tôn trọng nguyên bản, phiên âm thì phiên đúng âm thông dụng. Dịch câu đối lại là việc hết sức khó; chúng tôi chọn phương án là câu nào dịch được như số chữ, âm điệu trong nguyên văn mà không mất nhiều ý thì cố gắng bám sát nguyên văn để dịch; câu nào khó dịch quá thì châm chước số chữ; với câu quá khó dịch thì đành phải dịch xuôi.

Để download tải về 5000 hoành phi câu đối Hán Nôm pdf các bạn click vào đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button