Sách Tục thờ cúng của người Việt

Cuốn sách Tục thờ cúng của người Việt đã ghi lại toàn bộ các phong tục của người Việt, các nghi lễ liên quan đến người từ lúc sinh thời cho tới qua đời.

Các lễ tục trong gia đình người Việt từ xưa thường được thực hiện theo lời giáo huấn truyền khẩu – từ thế hệ trước chỉ hảo cho thế hệ sau, nhưng chúng vẫn được áp dụng rộng rãi, và rất chặt chẽ ; cùng với thời gian và những biến cố lịch sử, trước hết là những cuộc chiến tranh liên miên, người ta không còn đủ tâm trí để ghi lại đầy đủ và tỉ mỉ những thủ tục lễ nghi thờ cúng trong gia tộc.

Những năm gần đây, tục lễ thờ cúng tổ tiên cổ truyền được phục hồi, nhưng nhiều tập tục ngoại lai lại được một bộ phận dân chúng áp dụng, nhất là trong nếp sống gia đình. Phải chăng đó là sự tiếp nhận thiếu chọn lọc và sự lãng quên những giá trị truyền thống của dân tộc. Đê giúp bạn đọc tìm hiểu vốn cổ trong văn hoá dân tộc, trở lại với cội nguồn, chúng tôi xin trình bày trong cuốn sách này những lễ tục thờ cúng chính trong gia đinh người Việt xưa, mà đôi khi chỉ là riêng biệt ở một vài địa phương.

Dưới góc độ văn hoá, các lễ nghi – tập tục này đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng đạo đức xã hội, làm cho người ta sống lương thiện hơn, có kỷ cương, biết nhớ ơn và biết hy sinh… Tuy nhiên, chúng cũng cần phải được minh định lại đường hướng thực hành để làm sao cho vừa hợp với thời thế, vừa loại bỏ được những yếu tố mê tín dị đoan, mà không mất đi ý nghĩa truyền thống.

Rất mong nhận được sự góp ý và lượng thứ của bạn đọc để TỤC THỜ CÚNG CỦA NGƯỜI VIỆT được hoàn thiện hơn.

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ – THÔNG TIN

Đọc Sách Tục thờ cúng của người Việt:


Tham khảo thêm sản phẩm Đồ thờ cúng Sơn Đồng dưới đây:

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Chấp kích - Bát bửu

Bộ bát bửu bằng gỗ

Liên hệ

Chấp kích - Bát bửu

Bộ chấp kích cho nhà thờ họ

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button