Sự tích Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn

Quan Lớn Đệ Nhị, còn gọi là Quan Đệ Nhị Giám Sát, Có tước phong: Nhạc thần đại vương – Đô đài giám sát – Đệ nhị thượng ngàn giám sát đại vương thượng đẳng tối linh thần.

Quan Đệ Nhị Thượng Ngàn vốn là con trai thứ hai của Vua Cha Bát Hải Động Đình, được giao quyền giám sát quản cai Sơn Lâm, Thượng Ngàn. Ông giáng thế ban phúc cho dân, khi dân chúng bị hạn hán, cầu Ông thì lập tức có mưa thuận gió hòa.

Quan Đệ Nhị là một trong ba vị quan lớn rất hay về ngự đồng. Khi ngự đồng, ông mặc áo xanh thêu rồng, hổ phù

Đền thờ chính: Đền Quan Giám (Hữu Lũng, Lạng Sơn) và Đền Quan (Phố Cát, Thanh Hóa).

Ngày lễ chính: Ngày 10/11 âm lịch hàng năm.

Trong khi quan ngự văn có hát rằng:

“Nhác trông lên tòa vàng san sát
Không đâu bằng Phố Cát, Đồi Ngang”

Hay để ca ngợi tài trí của Quan Giám Sát, văn hát rằng:

“Phép quan giá vũ đằng vân
Khắp muôn công tử xa gần làm tôi
Trời làm đại hạn nắng nôi
Kiều quan đảo vũ một thôi giờ Dần
Lệnh sai Hà Bá, Thủy Thần
Tự nhiên dâng nước xoay vần mưa sa”

Hay khi nói về điển tích của ông cũng có văn rằng:

“Năm Bính Dần mồng mười tháng một
Thái Hậu bà sinh giáng tôn quan”

Đồ thờ Sơn Đồng – cơ sở Chí Trung làm tượng Quan Lớn Đệ Nhị đẹp với giá tốt. Quý khách cần mua liên hệ 0961 686 978. Xin cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button